Thẻ: Cho Dau Giay

NÂNG TẦM CHỢ ĐẦU MỐI DẦU GIÂY

NÂNG TẦM CHỢ ĐẦU MỐI DẦU GIÂY Đồng Nai – Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây (chợ đầu mối Dầu Giây) ra đời đã góp phần giúp nông dân có địa chỉ để tiêu thụ sản phẩm, tiểu thương thuận lợi mua bán. Nơi đây sẽ trở thành chợ đầu mối nông […]

Read More →

ĐỒNG NAI: CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM DẦU GIÂY TIÊU THỤ 400 TẤN NÔNG SẢN/NGÀY

ĐỒNG NAI: CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM DẦU GIÂY TIÊU THỤ 400 TẤN NÔNG SẢN/NGÀY Đồng Nai – Theo Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, sau hơn một năm đi vào hoạt động, đến nay​ chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây đã có 150 trên 260 ô, vựa mở cửa […]

Read More →

KHÁNH THÀNH CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM DẦU GIÂY

KHÁNH THÀNH CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM DẦU GIÂY Đồng Nai – Sáng 28-6, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây – chợ đầu mối nông sản trọng điểm và lớn nhất tỉnh Đồng Nai và khu vực miền Đông Nam Bộ chính thức đi vào hoạt động. Chợ đầu mối […]

Read More →